Oplossingen voor constructies in een zeeklimaat

Langdurige blootstelling aan water kan een destructief element voor beton zijn. De Master Builders Solutions van BASF richten zich zowel op oplossingen voor nieuwbouw als oplossingen voor de renovatie van constructies in een zeeklimaat, zoals pieren, havenconstructies, dammen, caissons, palen en stortsteen die aan een constante golfdalen, extreme weersomstandigheden en aantasting van zout water blootstaan.

Hulpstoffen die de effecten van destructieve elementen tegengaan

Voor betonstorting onder water houdt het Master Builders Solutions handelsmerk van speciale anti uitspoeling hulpstoffen het beton samenhangend en vloeibaar ten behoeve van de gewenste sterkte en duurzaamheid. Bovendien helpt het de impact op het onderwatercondities zo beperkt mogelijk te houden.
Daarnaast richt BASF zich vanaf het begin op het thema waterdichting. Onze snelle, betrouwbare en kosteneffectieve hulpstoffen combineren corrosie-inhibitors en waterdichte systemen om waterafstotend, ondoorlatend beton te maken dat beschermd is tegen chloride-indringing en zware weersomstandigheden.
Zorgvuldige aandacht op het moment van de bouw kan de verspreiding van scheurvorming, lekkages en achteruitgang tijdens de constructieve levensduur beperken. Ons streven naar kwaliteitsoplossingen en ons constante onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten en -systemen vinden aansluiting bij de wensen van onze klanten en geven constructies wereldwijd meerwaarde.

MasterPel: waterbestendige, anti-kalkaanslagmiddelen.

Complexe reparaties gemakkelijk gemaakt

In de loop van de tijd wordt de aantasting door roestvorming een groot probleem voor de bruikbaarheid van constructies in een zeeklimaat. Jarenlange blootstelling aan strenge omgevingsinvloeden, waterinfiltratie en de schadelijke effecten van chloriden, sulfaten en vorst- en dooicycli, alsook abrasie ten gevolge van het bezinksel in zeewater en de impact door schepen, leveren allemaal hun bijdrage aan de roestvorming op de wapening in het beton.

Onder het Master Builders Solutions handelsmerk levert BASF nagenoeg elk herstel- en beschermingsproduct om de levensduur van beton in deze uiterst agressieve omstandigheden te verlengen. Dit assortiment marktleidende beton coatings en hydrofoberende coatings, snelwerkende betonherstelmortels en essentiële scheurherstelproducten voor beproefde en geteste kathodische bescherming die ideaal zijn voor constructie in een zeeklimaat.

MasterFlow hoogwaardige gietmortels