MasterPozzolith 220: plastificeerder en waterreduceerder

Wat is MasterPozzolith 220 ?

MasterPozzolith 220 is een plastificeerder/waterreduceerder voor betonspecie op basis van lignine sulfonaat. Daarnaast geeft deze hulpstof een thixotrope nevenwerking aan de specie waardoor de specie geplaatst kan worden onder een helligshoek. PL EN 934-2: T2

Waar kan MasterPozzolith 220 worden toegepast ?

MasterPozzolith 220 kan gebruikt worden voor de productie van :

  • Transportbeton
  • Ongewapend beton
  • Gewapend beton
  • Voorgespannen beton

MasterPozzolith 220 kan toegepast worden in betonspecie in de consistentie gebieden (EN 206) :

  • S1 tot S3
  • F1 tot F3

Direct contact

Steven Van den Wyngaert

Product Manager Construction Systems

+32 11 340 429

Downloads

MasterPozzolith 220 technisch datablad (4-2019)

pdf (58,01 Kb)