MasterRheobuild 909: waterreduceerder en plastificeerder voor mortel- en betonspecie

MasterRheobuild 909 is een plastificeerder /waterreduceerder voor betonspecie op basis van een combinatie van polycarboxylaat ether en lignine.

MasterRheobuild 909 kan gebruikt worden voor de productie van :
- Transportbeton
- Prefab beton
- Ongewapend beton
- Gewapend beton
- Voorgespannen beton


MasterRheobuild 909 kan toegepast worden in betonspecie in de consistentie gebieden (EN 206) :
- S1 tot S3
- F2 tot F5
MasterRheobuild 909 wordt geadviseerd voor toepassing in betonspecie met een temperatuur bereik van :
- +5 'C tot +30 'C

Direct contact

Steven Van den Wyngaert

Product Manager Construction Systems

+32 11 340 429

Downloads

MasterRheobuild 909 technisch datablad (4-2019)

pdf (59,45 Kb)